Wszystkie bieżące informacje na temat naszych działań znajdziecie na naszym profilu Facebookowym oraz w grupach:

Zielona Grupa

Dom Sąsiedzki

Ogrodnicy z Dębca

Dębiec jest szczególnym miejscem. Z jednej strony są tu zabytkowe domostwa związane ze społecznością bamberską, która zamieszkiwała te tereny już w 1730 r. oraz wille z czasów przedwojennych. A z drugiej strony, są to osiedla blokowe stanowiące przegląd socrealistycznej myśli architektonicznej, rozwijanej od końca lat 40. do lat 80. XX wieku.

Rejon ten boryka się w tej chwili z różnymi problemami natury infrastrukturalnej, ale i społecznej. Jest to teren zakwalifikowany według Diagnozy Miasta Poznania jako obszar o wysokiej koncentracji zjawisk kryzysowych. Jednocześnie jest to miejsce, które wyróżnia nie tylko kontekst historyczny, ale także charakterystyka jego mieszkańców, którzy bardzo długo stanowili zwartą i poniekąd zamkniętą grupę o wspólnej tożsamości. Mieszkańcy sygnalizują, że czują się wykluczeni ze względu na miejsce zamieszkania i złą sytuację ekonomiczną, a wśród Poznaniaków rejon ten cieszy się wyjątkowo ponurą reputacją.

Tworząc Dom Sąsiedzki chciałyśmy nie tylko wypełnić kulturalną lukę na mapie Poznania, ale także wykorzystać ten potencjał lokalnego dziedzictwa. Od początku główną ideą przyświecającą nam było stworzenie przestrzeni, która będzie otwarta dla wszystkich i współtworzona przez mieszkańców pod patronatem Stowarzyszenia. Chcemy, aby było to miejsce promujące wartościowe warsztaty i wydarzenia kulturalne i społeczne. Naszym podstawowym celem jest ciągłe pobudzanie, wspieranie aktywności wśród lokalnej społeczności oraz integracja poszczególnych grup sąsiedzkich. Osiągamy to poprzez inicjowanie działań będących odpowiedzią na bezpośrednie doświadczenia i potrzeby mieszkańców, w oparciu o partycypację, czerpiąc z zasobów lokalnych i potencjału pojedynczych osób.

Projekt Dom Sąsiedzki z ogrodem zakłada przeprowadzenie cyklu spotkań o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, ogrodniczym i integracyjnym w przestrzeni Domu Sąsiedzkiego i Ogrodu Społecznego.

Chcemy, aby mieszkańcy poczuli się współodpowiedzialni za obie przestrzenie oraz mieli wpływ na ich funkcjonowanie. Dlatego też wiele warsztatów i wydarzeń przygotowujemy wspólnie – wsłuchując się w głosy mieszkańców i ich potrzeby.

Poniżej przedstawiamy działania realizowane wraz z mieszkańcami Dębca w 2021 i 2022 roku.

TULANKI

SPOTKANIA GRUPY ZABAWOWEJ DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW Z NAJMŁODSZYMI

ZAJĘCIA W MAŁEJ GRUPIE, OBOWIĄZUJĄ ZAPISY:
EWA
535155143

 

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W CZWARTKI I PIĄTKI OD 9.30 DO 11:30

 

SPOTKANIA SĄSIEDZKIE

SPOTKANIA ODDOLNEJ GRUPY SĄSIEDZKIEJ KLUB SENIORA 50+

Zajęcia w małej grupie, obowiązują zapisy:

Magda 517174733

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W PONIEDZIAŁKI O GODZ. 16.30

AKADEMIA RYSUNKU I MALARSTWA

OTWARTA PRACOWNIA RYSUNKU I MALARSTWA DLA DOROSŁYCH.
W PRZYJAZNEJ ATMOSFERZE SZKOLIMY OKO, RĘKĘ I GŁOWĘ.

ZAJĘCIA ODBYWAJA SIĘ W CZWARTKI O GODZ. 18:00

SĄSIEDZKIE GOTOWANIE

WARSZTATY Z GOTOWANIA W PANDEMICZNEJ RZECZYWISTOŚCI, CZYLI KULINARNE PACZKI DIY

WIELKIE KOMPOSTOWANIE

DWA SPOTKANIA W OGRODZIE SĄSIEDZKIM, PODCZAS KTÓRYCH ZDOBYWALIŚMY WIEDZĘ Z ZAKRESU DOMOWEGO KOMPOSTOWANIA ORAZ ZBUDOWALIŚMY NOWY KOMPOSTOWNIK, KTÓRY POSŁUZY LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI.

WYDARZENIA ODBYŁY SIĘ 8. ORAZ 18. 05. 2021

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG

Koncerty zespołu Siły Specjalne

26.04.
Koncert Zespołu Siły Specjalne, działającego przy Fundacji Nordorff Robinss Polska. Mobilne Centrum Muzyki, czyli samochód przystosowany do
realizacji plenerowych działań muzycznych, stanął przed wejściem do Domu Sąsiedzkiego, przyciągając szerokie grono odbiorców. Śpiewaliśmy i
muzykowaliśmy wspólnie, a wzruszającym momentem podczas wydarzenia było odegranie piosenek ukraińskich, co było szczególnie ważne dla
naszej społeczności sąsiedzkiej, powiększającej się wtedy o osoby z doświadczeniem uchodźczym.
19.09.
Kolejny koncert odbył się już we wnętrzu Domu Sąsiedzkiego w formie grupowej sesji muzykoterapii. Do rąk uczestników trafiły instrumenty, wielu
włączyło się we wspólne tworzenie muzyki, a jedna z seniorek zdecydowała się dołączyć do zespołu, nawiązała z nimi kontakt przed koncertem i
wykonała solowy występ wokalny.


Zimowe spotkania artystyczne

To wydarzenia, który miały za zadanie animować wolny czas dzieci z Dębca podczas ferii zimowych. Duża część mieszkańców okolicy to osoby o niskim statusie materialnym. Często sygnalizowali nam oni potrzeby organizacji wydarzeń w okresie ferii, które nie wykluczałyby odbiorców pod względem ekonomicznym. Na tę potrzebę odpowiedziały dwie liderki lokalne, mieszkające na Dębcu, które zaplanowały i zrealizowały spotkania dla dzieci w dwóch cyklach:
Ferie z wyobraźnią i Śnieżna i mroźna zima.


Wianki Wielknocne

Okazjonalne spotkanie rękodzielnicze – Wielkanocne Wianki. Jedna z lokalnych liderek zorganizowała spotkania kierowane przede wszystkich do dzieci, podczas którego uczyła wyplatać wianki.


Pracownia artystyczna dla dzieci i młodzieży 9-14 lat

Warsztaty miały na celu zaznajomienie uczestników z różnymi formami rzemiosła i
sztuki. Dzięki warsztatom artystycznym uczestnicy rozwijali swoją kreatywność, podnosili swoje poczucie sprawstwa i własnej wartości.


Pracownia artystyczna dla dzieci 4-8 lat

Pojawiła się spora grupa młodszych dzieci i ich rodziców, którzy również chcieli brać udział w takich zajęciach. Zrealizowaliśmy więc 3 spotkania
pracowni artystycznej dla dzieci w wieku 4-8 lat.


Spotkania dla liderek – Dzień Kobiet

Przeprowadziłyśmy diagnozę potrzeb naszych lokalnych liderek, z której wyniknęło, że najbardziej oczekują od nas dwóch typów spotkań: szkolenia filmowego (pandemia zmusiła wiele osób do produkowania treści video do interentu, liderki chciały nauczyć się, jak wykonywać je w sposób profesjonalny przy niewielkim nakładzie środków i łatwo dostępnym sprzętem) oraz spotkania integracyjnego (wiele z nich sygnalizowało przemęczenie, potrzebę odpoczynku oraz zacieśnienia relacji w sąsiedzkim gronie kobiet). W odpowiedzi na to zapotrzebowanie zrealizowaliśmy: Dzień kobiet – kosmetyczne spotkanie integracyjne, prowadzone przez jedną z liderek (zabiegi kosmetyczne, wspólny poczęstunek);


Spotkanie dla liderek – szkolenie filmowe


Wernisaż kreatywnych pracowni Domu Sąsiedzkiego 25.02.2022

Spotkanie informacyjne na temat projektu przeprowadziliśmy w formie wernisażu. Eksponowaliśmy dzieła stworzone przez młodszych i starszych artystów, spotykających się w Domu Sąsiedzkim, jednocześnie przekazując materiały informujące o projekcie. Forma wernisażu pozwoliła nam zaprosić liczną grupę odbiorców, w tym przyjaciół i rodziny autorów prac, z którymi przy okazji wizyty mogliśmy porozmawiać o Domu Sąsiedzkim i Ogrodzie oraz poinformować o naszych działaniach projektowych.


Warsztaty plecionkarskie w ogrodzie

całodzienne spotkanie, poprowadzone przez związanego z Domem Sąsiedzkim rękodzielnika. Wspólnymi siłami rodzin z Dębca stworzyliśmy altanę wierzbową. Jest to teraz niezwykle ważny element Ogrodu, uwielbiany przez dzieciaki.


Warsztaty hortiterapii

Zieleń daje życie – spotkania prowadzone przez liderkę, związaną ze społecznością lokalną, która jest specjalistką – hortiterapeutką. Podczas zajęć wykorzystywane są terapeutyczne zalety obcowania z roślinami i pracy ogrodniczej. Zajęcia dla szerokiego grona odbiorców: seniorzy oraz dorośli wraz z dziećmi.


Piknik majsterkowiczów

Rodzinny piknik w Ogrodzie Sąsiedzkim, podczas którego chwyciliśmy w dłoń wkrętarki i młotki i stworzyliśmy mulitsensoryczną ścianę muzyczną – 19.07.2022

PODSUMOWANIE

Łączna liczba osób, które zaangażowaliśmy w swoje działania 380 (w tym 250 to kobiety i 130 to mężczyźni).

Włączyliśmy 2 podmioty w przedsięwzięcia angażujące obywateli i obywatelki we wspólne działania.

3 organizacje społeczne zaangażowały obywateli i obywatelki we wspólne działania wraz z nami.

Liczba wydarzeń na rzecz społeczności lub ochrony środowiska, w które zaangażowaliśmy obywateli i obywatelki to 135.

Możesz wiedzieć więcej!

Możesz wiedzieć więcej!

Jeśli chcesz dostawać informacje o: zbliżających się warsztatach, nowościach w wydawnictwie, nowych pomysłach do wykorzystania kamishibai do swojej pracy,  promocjach w sklepie.

Zapisz się!

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest