Między 15 września a 30 listopada 2014 roku zorganizowaliśmy 12 warsztatów Papierowego Teatru Kamishibai dla podopiecznych Domu Dziecka nr 3 w Poznaniu, Hospicjum dla dzieci oraz Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących wraz z zaprzyjaźnionymi organizacjami współpracującymi z Ośrodkiem (m. in. Przedszkolem Integracyjnym nr 81 w Poznaniu, Towarzystwem Osób Niesłyszących, Stowarzyszeniem Rodzin Zastępczych). W naszych zajęciach wzięło udział aż 119 dzieci w wieku od 4 do 10 lat.

W czasie trwania warsztatów, których głównym celem było rozbudzenie zainteresowania literaturą oraz rozwój wyobraźni i kreatywnych postaw u dzieciaków, każdy z uczestników miał okazję stworzyć, samodzielnie bądź w grupie różnego rodzaju prace plastyczne – kolorowe jajko Faberge, własny dywan tkany na miniaturowym krośnie, czy kilkudziesięciocentymetrowego żurawia z origami. Dzięki zastosowaniu różnych, nowych dla dzieci technik plastycznych, a także naszej pomocy przy tworzeniu prac, każdy uczestnik warsztatów miał możliwość rozwoju zdolności manualnych.

Do udziału w zabawie zachęcaliśmy również opiekunów i rodziców dzieci. Część z nich wzięła czynny udział w zajęciach plastycznych, a opiekunowie dzieci niesłyszących dodatkowo wspierali naszych animatorów tłumacząc nasze poczytania na język migowy.

Do największych sukcesów projektu zaliczyć można nawiązanie współpracy z kilkoma organizacjami i instytucjami zajmującymi się opieką zastępczą dzieci oraz dziećmi niesłyszącymi i przewlekle chorymi. Wszystkie te organizacje i instytucje wyraziły chęć dalszej współpracy z naszym stowarzyszeniem oraz wysoko oceniły zaangażowanie i kwalifikacje naszych animatorów.

Forma warsztatów okazała się niezwykle atrakcyjna dla dzieci, które bardzo chętnie włączały się we wszystkie działania animacyjne. Bajki, które zostały zaprezentowane w ramach warsztatów miały także charakter edukacyjny dzięki czemu podniosły wiedzę dzieci na temat innych kultur i różnych regionów świata. Jest to niezwykle ważne przede wszystkim dla dzieci dotkniętych różnymi dysfunkcjami lub pozbawionych dostępu do normalnego trybu edukacji.

Możesz wiedzieć więcej!

Możesz wiedzieć więcej!

Jeśli chcesz dostawać informacje o: zbliżających się warsztatach, nowościach w wydawnictwie, nowych pomysłach do wykorzystania kamishibai do swojej pracy,  promocjach w sklepie.

Zapisz się!

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest