Strona główna

Wizją naszego stowarzyszenia jest pozostawienie świata lepszym niż go zastaliśmy

oraz kreowanie rzeczywistości, w której nikomu
nie odmawia się szacunku i prawa do godnego traktowania, a tradycja i historia rozumiane są jako lekcja, z której uczymy się wyciągać wnioski, by budować lepszą przyszłość.

Aktywnie działamy na rzecz animacji kultury i edukacji estetycznej oraz budowy społeczeństwa obywatelskiego. Przybliżamy sztukę, zabieramy w świat baśni, pomagamy w rozwijaniu wyobraźni i kreatywności. Podróżujemy, zbieramy opowieści i wspomnienia o ludziach oraz miejscach. Wspieramy społeczności lokalne i grupy zagrożone wykluczeniem społecznym. Działamy interdyscyplinarnie – wierzymy, że poprzez wymianę doświadczeń i wspólną pracę można osiągnąć naprawdę wiele.

Dowiedz się więcej o nas

Poznaj nasze działania

Pin It on Pinterest