Dialog online

Polacy i Ukraińcy: Podobni czy różni?

1. Organizator – Fundacja Nowej Wspólnoty

Jesienią 2019 r. grono przyjaciół i nieznajomych spotkało się by rozmawiać o życia publicznym w Polsce: o tym, jak czują się jako obywatele i ludzie, o nienawiści i pogardzie, które wyczuwają w przestrzeni publicznej, ale też o nadziei i radości, których w niej brakuje. Z rozmów płynęła wspólna potrzeba działania. Tak zrodził się projekt „Co nas łączy?” i powołana została Fundacja Nowej Wspólnoty.

Co warto wiedzieć o Fundacji Nowej Wspólnoty?

To organizacja:

 • Społeczna, bo działa w interesie publicznym;
 • Bezpartyjna, bo nie jest powiązana z żadnym ugrupowaniem;
 • Wspólnotowa, bo ważne decyzje podejmuje na drodze wspólnych ustaleń.

Jej misja to ograniczanie polaryzacji światopoglądowej i odbudowa wspólnoty obywatelskiej w Polsce, przy czym polaryzację rozumie jako uskrajnienie poglądów i postaw, które uniemożliwia porozumienie, powoduje konflikt, a w końcu rozsadza zbiorowość, natomiast wspólnotę widzi jako zbiorowość ludzi różnych, ale szanujących się nawzajem i połączonych więzią.

Podstawowe informacje:

 • Numer KRS 0000837602;
 • Grono fundatorów: Joanna Kubicka, Mikołaj Lewicki, Zuzanna Rudzińska-Bluszcz i Wawrzyniec Smoczyński;
 • Partnerzy projektu „Co nas łączy?”: Fundacja Konrada Adenauera i Meta Polska.

2. Idea

Organizatorzy rozumieją, że rodzące się w Polsce czy trwające od lat konflikty nie są bezzasadne – przecie jako mieszkańcy jednego kraju wyznajemy różne wartości, mamy różne poglądy. Istnienie różnic jest naturalne i należy je szanować, warto jednak by nie przysłaniały nam tego, co jest dla nas wspólne.

Celem projektu „Co nas łączy?” jest znalezienie sposobu na rozmowę o jednym i drugim – o różnicy i o wspólnocie. Gdy się tego nauczymy, łatwiej nam będzie żyć w jednym kraju i decydować o wspólnej przyszłości.

Podstawą projektu jest spotkanie – bliskie, w ramach lokalnych wspólnot, oparte na idei partnerstwa. Jedynie ono może przerwać spiralę niechęci i przemocy i prowadzić do budowania wspólnoty. Nieodzownym elementem spotkań jest szerokie spektrum emocji, od złości do radości z porozumienia.

Gdy w ramach działań zostanie wypracowany najlepszy sposobu rozmowy, organizatorzy chcą dzielić się swoją metodą z możliwie dużą grupą ludzi – w Polsce i Europie Środkowej.

3. Dialogi

Dialogi są formą poszukiwania nowego sposobu rozmowy o tym, co nas różni i co nas łączy. Jak wyglądają?

 • Odbywają się na żywo i online;
 • Spotykają nieznajome sobie wcześniej osoby;
 • Tworzą warunki do szczerej rozmowy bez kłótni i złośliwości, ale i bez udawania i szukania zgody na siłę.

Najbliższy ogólnopolski dialog online odbędzie się 28 marca 2023 roku w godzinach 18:00-21:00. Jej temat to: Polacy i Ukraińcy: Podobni czy różni? Realizowana jest w ramach projektu “Polacy i Ukraińcy: jak ułożyć wspólne życie?” w partnerstwie z Fundacją Boscha. Aby wziąć udział zarejestruj się tutaj: https://www.fnw.org.pl/rejestracja-podobni-czy-rozni

Co zyskasz dzięki uczestnictwu w debacie:

 • Możliwość przedstawienia innym swojego zdania na temat integracji Polaków i Ukraińców;
 • Okazję do spotkania i rozmowy z osobami, które myślą inaczej niż Ty;
 • Szansę stworzenia z innymi porozumienia, dotyczącego tego, jak powinna wyglądać integracja Polaków i Ukraińców;

Rekompensatę za udział w wys. 145 zł w formie karty Sodexo (karty możesz użyć w większości sklepów i punktów usługowych, fizycznych i online).

Pin It on Pinterest