listy z Afryki

Projekt Listy z Afryki to projekt zrealizowany między kwietniem a październikiem 2017 roku, przez Stowarzyszenie Zielona Grupa w ramach programu Patriotyzm Jutra (Muzeum Historii Polski w Warszawie).

Głównym celem projektu była aktywizacja społeczno-kulturalna mieszkańców gminy Połajewo i wsi Boruszyn. Boruszyn to miejsce nowakszczególne, gdyż właśnie stąd, niemal 100 lat temu, wyruszył w swoją niezwykłą podroż Kazimierz Nowak. Sześć lat później wrócił do Polski, jako pierwszy człowiek, który samotnie przemierzył Afrykę z północy na południe i z powrotem. Niestety jego dokonanie nie zostało docenione przez współczesnych. Dopiero niemal 100 lat później przypomniano jego postać. Jego historia wciąż jednak jest słabo znana w miejscu, gdzie mieszkał. Nasz projekt miał nie tylko przypomnieć o wielkim polskim podróżniku, ale przede wszystkim zaszczepić jego ciekawość świata mieszkańcom wsi, w której mieszkał. Nie trzeba bowiem jechać aż do Afryki, aby zostać odkrywcą. Dlatego przyjechaliśmy tam ze stworzonym przez nas spektaklem kamishibai „Listy z Afryki” opowiadającym o podróży Kazimierza Nowaka.

Projekt składał się z kilku podstawowych elementów:

1. Warsztaty dla dzieci w szkołach podstawowych na terenie gminy Połajewo.

Przeprowadziliśmy przedstawienia kamishibai w sumie dla 18 klas szkół podstawowych z Połajewa i Krosina. Spektakle spotkały się z żywą reakcją dzieci i aprobatą nauczycieli. Bardzo duże wrażenie na uczniach robił fakt, że opowiadaliśmy o osobie, która pochodziła z ich sąsiedztwa, a dokonała takiego niesamowitego wyczynu i przeżyła niezwykłe przygody. Małych widzów udało się zaangażować w przestawienie, chętnie wchodzili z nami w interakcję, odpowiadali na pytania i sami je zadawali. Dzięki swobodnej formule spektaklu mogliśmy poświecić dłuższą chwilę na rozmowę w sytuacji, gdy dzieci czegoś nie rozumiały lub coś szczególnie je zainteresowało.

W szkole w Boruszynie, Połajewie, Krosinie i Tarnówku pozostawiliśmy skrzynki kamishibai i bajki „Listy z Afryki” do dyspozycji nauczycieli i uczniów. Uczniowie, którzy obejrzeli spektakl otrzymali także opracowane przez nas zeszyty ćwiczeń na temat Kazimierza Nowaka i jego podróży. Publikacja przekazuje również wiedzę o odpowiedzialnym podróżowaniu, poszanowaniu innych kultur i tolerancji. Praca z zeszytami ćwiczeń pomagała dzieciom utrwalić w pamięci informacje o Kazimierzu Nowaku oraz istotne kwestie poruszane podczas przedstawienia (jak np. kolonializm). Oprócz zeszytów ćwiczeń dla dzieci, stworzyliśmy także zeszyty metodyczne, które przekazaliśmy nauczycielom. Zależało nam by pedagodzy mogli zdobyć nie tylko rzetelne informacje o postaci Kazimierza Nowaka, ale również niektóre zagadnienia z zakresu edukacji międzykulturowej, tak by aktywnie włączyli się we wspólną pracę z dziećmi oraz mogli dzielić się z nimi wiedzą z omawianych zagadnień, rozszerzając informacje przekazane podczas spektaklu.

2. Warsztaty fotograficzne w Boruszynie (13-14.08 2017) i Kruteczku (05.08.2017)

Odbyły się 3 warsztaty fotograficzne. Pomocy organizacyjnej udzieliło Stowarzyszenie Bliżej Siebie i Natury. Dwie grupy dzieci i młodzieży (jedna w Boruszynie, druga w Kruteczku) wzięły udział w warsztatach. Warsztaty składały się z części poświęconej Kazimierzowi Nowakowi (na bazie zeszytów ćwiczeń) oraz części praktycznej – wykonanie camery obscura (prototyp aparatów fotograficznych). W Boruszynie odbyły się także warsztaty dla dorosłych z fotografii tradycyjnej. Pracowaliśmy ze stuletnim aparatem skrzynkowym i samodzielnie wywoływaliśmy zdjęcia w mobilnej ciemni.

3. Wędrowny Fotograf w Boruszynie (5-6.08 oraz 15.08.2017)

Członkowie Stowarzyszenia Zielona Grupa wcielili się w rolę Wędrownego Fotografa i wykonywali portrety fotograficzne mieszkańców oraz zbierali historie, które później znalazły się także w książce „Boruszyn. Zapiski fotograficzne”. Okazało się, że brakuje publikacji dotyczącej mieszkańców Boruszyna. Dlatego zebraliśmy wykonane zdjęcia, wywiady z mieszkańcami, zdjęcia archiwalne oraz informacje historyczne. Wydaliśmy je w formie książki dla lokalnej społeczności. Pomysł ten spotkał się z entuzjastyczną reakcją mieszkańców Boruszyna. Otrzymaliśmy też duże wsparcie lokalnego sołtysa oraz proboszcza.

4. Plener Podróżniczy im. Kazimierza Nowaka w Boruszynie (11.08.2017 – 15.08.2017)

Podczas Pleneru odbył się wernisaż portretów wykonanych przez Wędrownego Fotografa oraz fotografii Kazimierza Nowaka. Zrealizowaliśmy wtedy także pokaz przedstawienia kamishibai „Listy z Afryki” dla uczestników Pleneru oraz gości z Boruszyna. Wielu mieszkańców przyszło na to wydarzenie całymi rodzinami.

Raz jeszcze dziękujemy mieszkańcom Boruszyna, szkołom na terenie gminy Połajewo oraz uczestnikom Pleneru Podróżniczego im. Kazimierza Nowaka. To była świetna przygoda! Mamy nadzieję, że nie ostatnia.

Pin It on Pinterest