Papierowy Teatr – PISOP

12813918_959437310793683_802643555384585603_nMiędzy 15 września a 30 listopada 2014 roku zorganizowaliśmy 12 warsztatów Papierowego Teatru Kamishibai dla podopiecznych Domu Dziecka nr 3 w Poznaniu, Hospicjum dla dzieci oraz Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących wraz z zaprzyjaźnionymi organizacjami współpracującymi z Ośrodkiem (m. in. Przedszkolem Integracyjnym nr 81 w Poznaniu, Towarzystwem Osób Niesłyszących, Stowarzyszeniem Rodzin Zastępczych). W naszych zajęciach wzięło udział aż 119 dzieci w wieku od 4 do 10 lat.

W czasie trwania warsztatów, których głównym celem było rozbudzenie zainteresowania literaturą oraz rozwój wyobraźni i kreatywnych postaw u dzieciaków, każdy z uczestników miał okazję stworzyć, samodzielnie bądź w grupie różnego rodzaju prace plastyczne – kolorowe jajko Faberge, własny dywan tkany na miniaturowym krośnie, czy kilkudziesięciocentymetrowego żurawia z origami. Dzięki zastosowaniu różnych, nowych dla dzieci technik plastycznych, a także naszej pomocy przy tworzeniu prac, każdy uczestnik warsztatów miał możliwość rozwoju zdolności manualnych.

Do udziału w zabawie zachęcaliśmy również opiekunów i rodziców dzieci. Część z nich wzięła czynny udział w zajęciach plastycznych, a opiekunowie dzieci niesłyszących dodatkowo wspierali naszych animatorów tłumacząc nasze poczytania na język migowy.

Do największych sukcesów projektu zaliczyć można nawiązanie współpracy z kilkoma organizacjami i instytucjami zajmującymi się opieką zastępczą dzieci oraz dziećmi niesłyszącymi i przewlekle chorymi. Wszystkie te organizacje i instytucje wyraziły chęć dalszej współpracy z naszym stowarzyszeniem oraz wysoko oceniły zaangażowanie i kwalifikacje naszych animatorów.

Forma warsztatów okazała się niezwykle atrakcyjna dla dzieci, które bardzo chętnie włączały się we wszystkie działania animacyjne. Bajki, które zostały zaprezentowane w ramach warsztatów miały także charakter edukacyjny dzięki czemu podniosły wiedzę dzieci na temat innych kultur i różnych regionów świata. Jest to niezwykle ważne przede wszystkim dla dzieci dotkniętych różnymi dysfunkcjami lub pozbawionych dostępu do normalnego trybu edukacji.

Pin It on Pinterest