papierowy teatr – PISOP

Poznaj projekt Papierowy Teatr PISOP zrealizowany w 2014 roku przez Zieloną Grupę.

Między 15 września a 30 listopada 2014 roku zorganizowaliśmy 12 warsztatów Papierowego Teatru Kamishibai. Spotkania odbyły się dla podopiecznych Domu Dziecka nr 3 w Poznaniu, Hospicjum dla dzieci oraz Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących wraz z zaprzyjaźnionymi organizacjami współpracującymi z Ośrodkiem (m. in. Przedszkolem Integracyjnym nr 81 w Poznaniu, Towarzystwem Osób Niesłyszących, Stowarzyszeniem Rodzin Zastępczych). W naszych zajęciach wzięło udział aż 119 dzieci w wieku od 4 do 10 lat.

Celem warsztatów było rozbudzenie zainteresowania literaturą oraz rozwój wyobraźni i kreatywnych postaw u dzieciaków. W czasie ich trwania każdy z uczestników miał okazję stworzyć, samodzielnie bądź w grupie różnego rodzaju prace plastyczne. Każdy wykonał kolorowe jajko Faberge, własny dywan tkany na miniaturowym krośnie, czy kilkudziesięciocentymetrowego żurawia z origami.

Każdy uczestnik warsztatów miał możliwość rozwoju zdolności manualnych. A to dzięki zastosowaniu różnych, nowych dla dzieci technik plastycznych, a także naszej pomocy przy tworzeniu prac,

Do udziału w zabawie zachęcaliśmy również opiekunów i rodziców dzieci. Część z nich wzięła czynny udział w zajęciach plastycznych. Opiekunowie dzieci niesłyszących dodatkowo wspierali naszych animatorów tłumacząc nasze poczytania na język migowy.

Do największych sukcesów projektu zaliczyć można nawiązanie współpracy z kilkoma organizacjami i instytucjami zajmującymi się opieką zastępczą dzieci oraz dziećmi niesłyszącymi i przewlekle chorymi. Wszystkie te organizacje i instytucje wyraziły chęć dalszej współpracy z naszym stowarzyszeniem oraz wysoko oceniły zaangażowanie i kwalifikacje naszych animatorów.

Forma warsztatów okazała się niezwykle atrakcyjna dla dzieci, które bardzo chętnie włączały się we wszystkie działania animacyjne. Bajki, które zostały zaprezentowane w ramach warsztatów miały także charakter edukacyjny. Podniosły wiedzę dzieci na temat innych kultur i różnych regionów świata. Jest to niezwykle ważne przede wszystkim dla dzieci dotkniętych różnymi dysfunkcjami lub pozbawionych dostępu do normalnego trybu edukacji.

Pin It on Pinterest