Warunki uczestnictwa w wydarzeniach otwartych

  1. Dzieci biorą udział w wydarzeniu pod opieką opiekunów i biorą oni pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci podczas trwania wydarzenia oraz w czasie powrotu do domu po zakończonym wydarzeniu.
  2. Udział w wydarzeniu oznacza zgodę na poniższe warunki wykorzystania danych:
    • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych moich oraz dziecka/dzieci nad którymi sprawuję opiekę dla potrzeb realizacji, dokumentacji i sprawozdania projektów Stowarzyszenia Zielona Grupa. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu nagrywania, fotografowania, filmowania lub innego rodzaju rejestracji wizerunku i wypowiedzi w celu opublikowania w publikacjach internetowych i drukowanych, informacjach i materiałach promocyjnych oraz na stronach internetowych zarządzanych przez Stowarzyszenie w związku z prowadzoną przez Stowarzyszenie działalnością. Administratorem danych osobowych przekazanych w niniejszym formularzu jest Stowarzyszenie Zielona Grupa z siedzibą w Poznaniu. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody, tj. art. 6 ust lit. a RODO (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 1000).

Pin It on Pinterest