o nas

Poznaj bliżej Zieloną Grupę

Stowarzyszenie Zielona Grupa zostało zarejestrowane 1 października 2013 roku, choć działaliśmy już znaczne wcześniej, jako grupa nieformalna. Łączy nas poszukiwanie wciąż nowych możliwości działań artystycznych i animacyjnych oraz fascynacja techniką japońskiego Teatru Ilustracji Kamishibai.
Prowadzimy wydawnictwo, realizujemy warsztaty i  projekty z różnych obszarów sztuki, szukamy nowych dróg w pracy artystycznej i społecznej. Bliska jest nam idea zrównoważonego rozwoju, pokojowego współistnienia gatunków, partycypacji i dialogu.

Misją naszego stowarzyszenia jest edukacja i wspieranie działań na rzecz rozwoju artystycznego i obywatelskiego, w którym każda istota jest równoprawnym uczestnikiem dialogu społecznego.


pracujemy z lokalną społecznością i poszukujemy małych wielkich historii

łączymy badanie lokalnych historii z międzykulturowością,
a tradycję z nowymi środkami wyrazu

promujemy działania humanitarne i ekologiczne,
ważny jest dla nas drugi człowiek i natura

wciąż się rozwijamy i poszukujemy nowych pomysłów


STOWARZYSZENIE ZIELONA GRUPA | NASZ ZESPÓŁ

Ula Ziober-Flieger
dyrektorka kreatywna

To ona odpowiada za to, żeby wszystko, co związane z marką Kreatibaj było najwyższej jakości. Jako prezeska Zielonej Grupy czuwa nad działaniami stowarzyszenia, koordynuje projekty i kierunki rozwoju. Chce mieć wszystko poukładane i dopięte na ostatni guzik, choć nie stroni od artystycznego chaosu. Podróżująca animatorka kultury i społeczniczka.

Maria Ratajczak
dyrektorka finansowa

Pasjonatka teatru i teatrolog z wykształcenia. Chętnie oddaje się pracy animacyjnej, bo wierzy, że dzięki sztuce dokonywać można rzeczywistych zmian, rozwijać siebie i wspólnotę, w której się żyje. Choć wszyscy namawiali ją, by budowała mosty, pasja do sztuki zwyciężyła, ale ścisły umysł pomaga przy wnioskach, sprawozdaniach i innych „ciemnych stronach” życia animatora.

Julia Spychała
menadżerka Domu Sąsiedzkiego

Ciężko uchwycić ją na zdjęciach, bo to zazwyczaj ona stoi po drugiej stronie aparatu dokumentując nasze wydarzenia. Z zawodu fototechnik, z wykształcenia kulturoznawca, animatorka z zamiłowania. Wpadła do nas na praktyki, a została na stałe. To ona pilnuje naszego kalendarza dbając, by wszyscy mieli to czego potrzebują.

Marysia Noak
animatorka

Studiuje projektowanie kultury i to w ramach praktyk trafiła pod nasze skrzydła. W stowarzyszeniu poznała, a także polubiła pracę jako animatorka kultury i działania ze społecznościami lokalnymi. Najczęściej możecie ją spotkać na dyżurach Domu Sąsiedzkiego oraz jako wsparcie przy innych naszych wydarzeniach.

Przy realizacji niezliczonych projektów oraz prowadzeniu Domu Sąsiedzkiego i Ogrodu współpracują z nami animatorzy i animatorki, aktywiści i aktywistki, wolontariusze i wolontariuszki oraz utalentowane ilustratorki, bez których nie powstawałyby wciąż nowe opowieści kamishibai.


co robimy?

Jednym z naszych priorytetów zawsze była edukacja i praca z dziećmi. Chciałyśmy też wspierać nauczycieli i innych edukatorów w ich działaniach. Niemal od początku łączy nas też poszukiwanie wciąż nowych możliwości działań artystycznych i animacyjnych oraz fascynacja techniką japońskiego teatru ilustracji kamishibai. Obecnie chętnie angażujemy się również w pracę na rzecz międzypokoleniowej integracji i wzmacniania społeczności lokalnych, a przede wszystkim społeczności sąsiedzkiej poznańskiego Dębca. Stworzyłyśmy tu miejsce otwarte, gdzie pod szyldem Domu Sąsiedzkiego zapraszamy do wspólnych działań na rzecz najbliższej okolicy i jego mieszkańców.

kamishibai

Pierwszym dużym projektem Stowarzyszenia, który nieustannie rozwijamy, stało się kamishibai, czyli teatr ilustracji. Wykorzystujemy go przede wszystkim jako metodę pracy z dziećmi. To wywodząca się z japońskiej tradycji wędrownych opowiadaczy mała forma performatywna, polegająca na prowadzeniu narracji do prezentowanych w drewnianej skrzynce ilustracji. Dzięki swojej kameralnej, bezpośredniej formie kontaktu widz – opowiadacz jest doskonałym narzędziem komunikacji poprzez sztukę. A otwarta struktura pozwala na dostosowanie materiału warsztatowego do potrzeb różnych grup wiekowych.

Do tej pory przeprowadziłyśmy ponad tysiąc spektakli i warsztatów. Od 2015 roku rozwijamy także wydawnictwo pod marką Kreatibaj. W naszych ilustrowanych opowieściach stawiamy duży nacisk na wartości edukacyjne. Nie unikamy tematów trudnych i wymagających, gdyż wychodzimy z założenia, że z dziećmi można rozmawiać o wszystkim. Należy poszukać jednak odpowiedniego języka i formy wyrazu.

projekty artystyczne

Oprócz pracy z teatrem kamishibai realizujemy także inne projekty artystyczne. Wśród nich jest Rowerowy Dom Kultury, który w 2016 roku przejechał trasę wzdłuż granic Polski. Był to projekt interdyscyplinarny, który zyskał spore uznanie. Nasza animatorka została nominowana za niego m.in. do prestiżowego tytułu Kulturysty Roku 2016 przez Polskie Radio Trójka oraz otrzymała stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację wystawy podsumowującej projekt. W 2017 roku uruchomiliśmy Mobilne Centrum Kultury – doskonale warsztatowo wyposażoną przyczepę kempingową, która z bogatą ofertą edukacyjno-artystyczną odwiedza mniejsze miejscowości – przede wszystkim te oddalone od dużych centrów kulturalnych. W 2018 i 2019 roku zrealizowałyśmy projekt Warta Sztuki, w którym szukałyśmy kontekstów i powiązań – i historycznych, i społecznych – między ludźmi a rzeką. Efektem były dwie wystawy, z których jedna prezentowana była w przestrzeniach wystawienniczych Bramy Poznania.

Na swoim koncie mamy także kilka innych interdyscyplinarnych wystaw, np. PO|MIĘDZY – wystawa poświęcona sytuacji uchodźców w Polsce, która była prezentowana m.in.  podczas ogólnopolskich festiwali podróżniczych w Gorzowie Wielkopolskim, Gryfinie i Barlinku oraz na Pol&Rock Festival.

grantodawcy

Działania, które realizujemy jako Stowarzyszenie Zielona Grupa z powodzeniem od kilku lat, docenione zostały wielokrotnie m.in. przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Miasta Poznania, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, operatorów programu Patriotyzm Jutra i Fundację Batorego. Zdobytą wiedzą i doświadczeniem dzielimy się na szkoleniach dla nauczycieli i bibliotekarzy, a także podczas licznych konferencji i giełd projektów, w których mieliśmy okazję uczestniczyć jako prelegenci (m.in. Konferencja Sztuka w Edukacji w Zielonej Górze w 2015 r. i Ogólnopolska Giełda Projektów w Lublinie w 2016 r., Niekongres Kultury w 2016 r., a także Lubuska Giełda Dobrych Projektów w 2017 roku oraz Lubuska Giełda Dobrych Praktyk i Forum Kamishibai w 2019 r.).

nasze motywacje

Naszą pracę motywujemy przekonaniem, że aby poznać i zrozumieć świat, nie wystarczy edukacja szkolna. Dzieci i dorośli potrzebują dodatkowych form edukacji i zachęty do samokształcenia. To dlatego często sięgamy po kamishibai, ponieważ teatr jako metoda pracy doskonale spełnia tę funkcję – ucząc poprzez zabawę. Dobierając repertuar naszych spektakli, a także tematy tworzonych przez nas materiałów edukacyjnych, czy konstruowanych scenariuszy warsztatów kreatywnych, chętnie nawiązujemy do dziedzictwa kulturowego różnych narodów i grup etnicznych. Staramy się także w wielu przypadkach przekazywać treści edukacyjne dotyczące globalnych problemów i zagrożeń. Kieruje nami przekonanie, że w dzisiejszych wielokulturowych społecznościach nie powinno być miejsca na uprzedzenia, a niezwykle cenne jest pielęgnowanie wrażliwości i empatii wobec innych. Wierzymy, że warsztaty międzykulturowe pomagają rozwinąć poczucie tożsamości społecznej, rasowej i kulturowej, a jednocześnie otworzyć uczestników na inność.

Pin It on Pinterest