wolontariat w Domu i Ogrodzie Sąsiedzkim

WOW w Zielonej Grupie, czyli realizujemy projekt w ramach programu Wsparcia Organizacji Wolontariatu w NGO – WOW w NGO!

Na Dębcu, peryferyjnym poznańskim osiedlu, wraz z mieszkańcami stworzyliśmy dwie przestrzenie wspólne: Dom i Ogród Sąsiedzki. Społeczność lokalna zyskuje tu szansę na rozwój, budowanie relacji i wcielanie w życie inicjatyw, służących wspólnemu dobru. A to dzięki wspólnej pracy członków naszego stowarzyszenia i grona sąsiadów,

By rozwijać wolontariat w Zielonej Grupie realizujemy projekt „Wolontariat w Domu i Ogrodzie Sąsiedzkim”. Projekt jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030.

W ramach tego projektu zapraszamy was do udziału w konkursie na minigranty dla wolontariuszy! Przekazując środki na oddolne działania chcemy: zachęcać do aktywności wolontariackiej, a także wspierać inicjatywy realizowane na rzecz dobra wspólnego i lokalnej społeczności. Pragniemy też rozwijać i wzmacniać kompetencje wolontariuszy.

Możecie otrzymać 1500 zł na realizację waszego pomysłu, który w tej edycji zrealizujecie do 31.12.2024 roku.

Wszystkie niezbędne informacje znajdziecie w regulaminie i dokumentach do pobrania dostępnych poniżej:

Z pewnością macie pytania!

Zapraszamy choćby teraz do kontaktu z koordynatorką wolontariatu: warsztaty@zielonagrupa.pl lub zadzwoń 668398394.

Dokumenty dotyczące edycji w roku 2023:

Informacji o realizowanych działaniach szukaj także na Facebooku.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030

Pin It on Pinterest